web stats
Home / Literature / سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : بگرفت كار حسنت چون عشق من كمالی

سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : بگرفت كار حسنت چون عشق من كمالی

دیوان حافظ_1xr

 

‫‫‫‫‫

بگرفت كار حسنت چون عشق من كمالی
‫خوش باش زان كه نبود اين هر دو را زوالی‬

در وهم می نگنجد كاندر تصور عقل‬
‫آيد به هيچ معنی زين خوبتر مثالی‬

شد حظ عمر حاصل گر زان كه با تو ما را‬
‫هرگز به عمر روزی روزی شود وصالی‬

آن دم كه با تو باشم يك سال هست روزی
‫وان دم كه بی تو باشم يك لحظه هست سالی

چون من خيال رويت جانا به خواب بينم‬
‫كز خواب می نبيند چشمم بجز خيالی

رحم آر بر دل من كز مهر روی خوبت‬
‫شد شخص ناتوانم باريك چون هلای‬

حافظ مكن شكايت گر وصل دوست خواهی
‫زين بيشتر ببايد بر هجرت احتمالی

خواجه حافظ شیرازی

Hafez_880714_095

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*