web stats
Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ای سروبالای سهی کز صورت حال آگهی‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ای سروبالای سهی کز صورت حال آگهی‬

 sadi

‫‫

 

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ای سروبالای سهی کز صورت حال آگهی‬
وز هر که در عالم بهی ما نيز هم بد نيستيم‬
‫گفتی به رنگ من گلی هرگز نبيند بلبلی‬
آری نکو گفتی ولی ما نيز هم بد نيستيم‬
‫تا چند گويی ما و بس کوته کن ای رعنا و بس‬
‫نه خود تويی زيبا و بس ما نيز هم بد نيستيم‬
‫ای شاهد هر مجلسی و آرام جان هر کسی‬
گر دوستان داری بسی ما نيز هم بد نيستيم‬
‫گفتی که چون من در زمی ديگر نباشد آدمی‬
ای جان لطف و مردمی ما نيز هم بد نيستيم‬
‫گر گلشن خوش بو تويی ور بلبل خوشگو تويی‬
‫ور در جهان نيکو تويی ما نيز هم بد نيستيم‬
‫گويی چه شد کان سروبن با ما نمی گويد سخن‬
گو بی وفايی پر مکن ما نيز هم بد نيستيم‬
‫گر تو به حسن افسانه ای يا گوهر يک دانه ای‬
از ما چرا بيگانه ای ما نيز هم بد نيستيم‬
‫ای در دل ما داغ تو تا کی فريب و لاغ تو‬
گر به بود در باغ تو ما نيز هم بد نيستيم‬
‫باری غرور از سر بنه و انصاف درد من بده‬
‫ای باغ شفتالو و به ما نيز هم بد نيستيم‬
‫گفتم تو ما را ديده ای وز حال ما پرسيده ای‬
‫پس چون ز ما رنجيده ای ما نيز هم بد نيستيم‬
‫گفتی به از من در چگل صورت نبندد آب و گل
ای سست مهر سخت دل ما نيز هم بد نيستيم‬
‫سعدی گر آن زيباقرين بگزيد بر ما همنشين‬
‫گو هر که خواهی برگزين ما نيز هم بد نيستيم‬

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*