web stats
Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ما در خلوت به روی خلق ببستيم‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ما در خلوت به روی خلق ببستيم‬

 sadi

‫‫

 

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ما در خلوت به روی خلق ببستيم‬
از همه بازآمديم و با تو نشستيم‬
‫هر چه نه پيوند يار بود بريديم‬
‫وان چه نه پيمان دوست بود شکستيم‬
‫مردم هشيار از اين معامله دورند‬
‫شايد اگر عيب ما کنند که مستيم‬
‫مالک خود را هميشه غصه گدازد‬
ملک پری پيکری شديم و برستيم‬
‫شاکر نعمت به هر طريق که بوديم‬
‫داعی دولت به هر مقام که هستيم‬
‫در همه چشمی عزيز و نزد تو خواريم‬
‫در همه عالم بلند و پيش تو پستيم‬
‫ای بت صاحب دلان مشاهده بنمای‬
‫تا تو ببينيم و خويشتن نپرستيم‬
‫ديده نگه داشتيم تا نرود دل‬
‫با همه عياری از کمند نجستيم‬
‫تا تو اجازت دهی که در قدمم ريز‬
جان گرامی نهاده بر کف دستيم‬
‫دوستی آنست سعديا که بماند‬
عهد وفا هم بر اين قرار که بستيم‬

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*