Home / Literature / سروده ای از خالده فروغ : آواز های سپيد

سروده ای از خالده فروغ : آواز های سپيد

Khaleda Ferogh-1

آواز های سپيد

*

 

در معاد های گذشته
با هند بوده ام
و آ واز های سپيدم را
درآورده ام به پرواز
در هوای عشقوَشِ گنگا
شسته ام گيسوانم را
در چشمه های افريقا
و رهايشان کرده ام
در مازندران ايران
زرد سيما های جهان
با خورشيد هايی که در دستانم بيمار اند
قرابت دارند
اشک هايم
پناه می برند
به هامون
تا دريابند
حقيقت غمگين خويش را
پامير آه منست
هماليا پيوندی دارد
با قامت رؤُيای من
چشمان يونان مردمان من اند
چين جبين زمين
همسايه چهره من است
خوانده ام
حماسه درخت را
با پرنده گان اروپا
سخت آشفته ام
با سرخ رخساران امريکا
خواب وطن داشتن ديده ام
گام هايم در شام های مقاومت فلسطين
استوار
نگاهانم بيدار می مانند
در اين شب ها
روح مرا می شناسد
شکوه اسپانيا
ايتاليا بياتريسی ست
خواهر خوانده گی دارد
با زنده گی من
اقيانوس آرام
صدای منست
دختران قطب شمال!
فرا ريزيد
يخ های شکسته انديشه تان را
در برکه های معنای من
که تفکر می کنند با ماه
فردا آفتاب
شاد خواهد درخشيد
ذوب خواهد کرد
اندوهان ما را

 

خالده فروغ

Khaleda Ferogh-2

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.