web stats
Home / Literature / سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : ديدم به خواب دوش كه ماهی برآمدی

سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : ديدم به خواب دوش كه ماهی برآمدی

hafez-shirazi1

 

‫‫ديدم به خواب دوش كه ماهی برآمدی
‫كز عكس روی او شب هجران سر آمدی‬
‫تعبير رفت يار سفركرده می رسد‬
‫ای كاج هر چه زودتر از در درآمدی
‫ذكرش به خير ساقی فرخنده فال من‬
‫كز در مدام با قدح و ساغر آمدی
‫خوش بودی ار به خواب بديدی ديار خويش‬
‫تا ياد صحبتش سوی ما رهبر آمدی
‫فيض ازل به زور و زر ار آمدی به دست‬
‫آب خضر نصيبه اسكندر آمدی‬
‫آن عهد ياد باد كه از بام و در مرا‬
‫هر دم پيام يار و خط دلبر آمدی
‫كی يافتی رقيب تو چندين مجال ظلم‬
‫مظلومی ار شبی به در داور آمدی‬
‫خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق‬
‫دريادلی بجوی دليری سرآمدی
‫آن كو تو را به سنگ دلی كرد رهنمون‬
‫ای كاشكی كه پاش به سنگی برآمدی
‫گر ديگری به شيوه حافظ زدی رقم‬
‫مقبول طبع شاه هنرپرور آمدی

خواجه حافظ شیرازی

Hafez - 7

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*