Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : سخن فردوسی‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : سخن فردوسی‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

سخن فردوسی‬

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫چو اين نامه فتاد در دست من‬
‫به ماه گراينده شد شست من‬
‫نگه کردم اين نظم سست آمدم‬
‫بسی بيت ناتندرست آمدم‬
‫من اين زان بگفتم که تا شهريار‬
‫بداند سخن گفتن نابکار‬
‫دو گوهر بد اين با دو گوهر فروش‬
‫کنون شاه دارد به گفتار گوش‬
‫سخن چون بدين گونه بايدت گفت‬
‫مگو و مکن طبع با رنج جفت‬
‫چو بند روان بينی و رنج تن‬
‫به کانی که گوهر نيابی مکن‬
‫چو طبعی نباشد چو آب روان‬
‫مبر سوی اين نامه ی خسروان‬
‫دهن گر بماند ز خوردن تهی‬
‫ازان به که ناساز خوانی نهی‬
‫يکی نامه بود از گه باستان‬
‫سخن های آن برمنش راستان‬
‫چو جامی گهر بود و منثور بود‬
‫طبايع ز پيوند او دور بود‬
‫گذشته برو ساليان شش هزار‬
‫گر ايدونک پرسش نمايد شمار‬
‫نبردی به پيوند او کس گمان‬
‫پر انديشه گشت اين دل شادمان‬
‫گرفتم به گوينده بر آفرين‬
‫که پيوند را راه داد اندرين‬
‫اگرچه نپيوست جز اندکی‬
‫ز رزم و ز بزم از هزاران يکی‬
‫همو بود گوينده را راه بر‬
‫که بنشاند شاهی ابر گاهبر‬
‫همی يافت از مهتران ارج و گنج‬
‫ز خوی بد خويش بودی به رنج‬
‫ستاينده ی شهرياران بدی‬
‫به کاخ افسر نامداران بدی‬
‫به شهر اندرون گشته گشتی سخن‬
‫ازو نو شدی روزگار کهن‬
‫من اين نامه فرخ گرفتم به فال‬
‫بسی رنج بردم به بسيار سال‬
‫نديدم سرافراز بخشنده يی‬
‫به گاه کيانبر درخشنده يی‬
‫مرا اين سخن بر دل آسان نبود‬
‫بجز خامشی هيچ درمان نبود‬
‫نشستنگه مردم نيک بخت‬
‫يکی باغ ديدم سراسر درخت‬
‫به جايی نبد هيچ پيدا درش‬
‫بجز نام شاهی نبد افسرش‬
‫که گر در خور باغ بايستمی‬
‫اگر نيک بودی بشايستمی‬
‫سخن را چو بگذاشتم سال بيست‬
‫بدان تا سزاوار اين رنج کيست‬
‫ابوالقاسم آن شهريار جهان‬
‫کزو تازه شد تاج شاهنشاهان‬
‫جهاندار محمود با فر و جود‬
‫که او را کند ماه و کيوان سجود‬
‫سر نامه را نام او تاج گشت‬
‫به فرش دل تيره چون عاج گشت‬
‫به بخش و به داد و به رای و هنر‬
‫نبد تاج را زو سزاوارتر‬
‫بيامد نشست از بر تخت داد‬
‫جهاندار چون او ندارد به ياد‬
‫ز شاهان پيشی همی بگذرد‬
‫نفس داستان را همی نشمرد؟‬
‫چه دينار بر چشم او بر چه خاک‬
‫به رزم و به بزم اندرش نيست باک‬
‫گه بزم زر و گه رزم تيغ‬
‫ز خواهنده هرگز ندارد دريغ‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.