Home / کلمات قصار - Quote / داستان کوتاه : دو روز مانده به پايان جهان

داستان کوتاه : دو روز مانده به پايان جهان

Death Angel

 

دو روز مانده به پايان جهان

 

دو روز مانده به پايان جهان، تازه فهميده که هيچ زندگی نکرده است، تقويمش پر شده بود و تنها دو روز خط نخورده باقی مانده بود، پريشان شد . آشفته و عصبانی نزد فرشته مرگ رفت تا روزهای

بيشتری از خدا بگيرد .

داد زد و بد و بيراه گفت ! (فرشته سکوت کرد)

آسمان و زمين را به هم ريخت ! (فرشته سکوت کرد)

جيغ زد و جار و جنجال راه انداخت ! (فرشته سکوت کرد)

به پرو پای فرشته پيچيد ! (فرشته سکوت کرد)

کفر گفت و سجاده دور انداخت ! (باز هم فرشته سکوت کرد)

دلش گرفت و گريست به سجاده افتاد !

اين بار فرشته سکوتش را شکست و گفت : بدان که يک روز ديگر را هم از دست دادی ! تنها يک روز ديگر باقی است . بيا و لااقل اين يک روز را زندگی کن !

لابلای هق هقش گفت : اما با يک روز… با يک روز چه کاری می توان کرد…؟

فرشته گفت : آن کس که لذت يک روز زيستن را تجربه کند، گويی که هزار سال زيسته است و آن که امروزش را درنيابد، هزار سال هم به کارش نمی آيد و آنگاه سهم يک روز زندگی را در

دستانش ريخت و گفت : حالا برو و زندگی کن!

او مات و مبهوت به زندگی نگاه کرد که در گودی دستانش می درخشيد . اما می ترسيد حرکت کند ! می ترسيد راه برود ! نکند قطره‌ای از زندگی از لای انگشتانش بريزد . قدری ايستاد، بعد با خود

گفت : وقتی فردايی ندارم، نگاه داشتن اين زندگی جه فايده ای دارد ؟ بگذار اين يک مشت زندگی را خرج کنم .

آن وقت شروع به دويدن کرد . زندگی را به سرو رويش پاشيد، زندگی را نوشيد و بوييد و چنان به وجد آمد که ديد می تواند تا ته دنيا بدود، می تواند پا روی  خورشيد بگذارد و می تواند…

او در آن روز آسمان خراشیي بنا نکرد، زمينی را مالک نشد، مقامی ‌را به دست نياورد، اما… اما در همان يک روز روی چمن‌ها خوابيد، کفش دوزکی را تماشا کرد، سرش را بالا گرفت و ابرها را

ديد و به آن‌هايی که نمی شناختنش سلام کرد و برای آن‌ها که دوستش نداشتند از ته دل دعا کرد .

او همان يک روز آشتی کرد و خنديد و سبک شد و لذت برد و سرشار شد و بخشيد، عاشق شد و عبور کرد و تمام شد !

او همان يک روز زندگی کرد، اما فرشته‌ها در تقويم خدا نوشتند : او درگذشت، کسی که هزار سال زيسته بود .

 

 

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.