web stats
Home / Literature / سروده ای از حمیرا نکهت دستگیرزاده : جاری پاییز

سروده ای از حمیرا نکهت دستگیرزاده : جاری پاییز

Homaira Nekhat Dastghirzadeh

 

جاری پاییز

*

خانه ام هیچ نداشت
تو پر از عطر بهاران بودی
خانه ام پاییزی
من صمیمت خود را در تو
و صمیمیت دیدار ترا با باران
در تن باغ خزان دیده خود پاشیدم
خانه از عطر تو سرشار و من از یاد تو پر
خانه ام در قدم سبز تو از فقر تهی
و صدای تو پر از هلهله
چلچله ها همچو آویز یی خود را آویخت
در بهارانه کاشانه من
چشم هایت را در سینه من کاشته ای
هر بهاران چشمت
از همه هستی من میروید
من پر از چشم تو ام
اینک آیا دستی
باز چشمان مرا
در شب چشم تو خواهد خواند؟
ای غریبانه ترین فصل سفر
لحظه هایم را یکبار دگر
هرم دیدار تو پر خواهد کرد؟
ذهن پاییزی دستان مرا
غزل سبز دو دستت به پذیرایی رستن آیا
خواهد برد؟
تو غریبانه ترین حاجت من
من غریبانه ترین معتادم
خانه ام باز ترا میطلبد

 

حمیرا نکهت دستگیرزاده

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*