Home / Literature / سروده ای از اُکتاويو پاز‬ : استمرار

سروده ای از اُکتاويو پاز‬ : استمرار

Octavio Paz-2

‫استمرار‬

*


١-‬
‫آسمان سياه است‬
‫خاک‬
‫زرد‬
‫بانگ ِ خروس جامه ی شب را از هم ميدرد‬
‫آب از بالين سر برميدارد و ميپرسد: “چه ساعتی است؟”‬
‫باد از خواب چشم ميگشايد و تو را ميخواهد‬
‫اسب سفيدی از کنار راه ميگذرد.‬
٢-‬
‫همچون جنگل در بستر برگهايش‬
‫تو در بستر باران خود خواهی آرميد‬
‫در بستر نسيم خود آواز خواهی خواند‬
‫و در بستر بارقه هايت بوسه خواهی داد.‬
٣-‬
‫رايحه ی تند چندگانه‬
‫پيکری با دستانی چند‬
‫بر ساقه يی نامريی‬
‫به نقطه يی از سفيدی ميماند.‬
۴-‬
‫با من سخن بگو به من گوش دار به من پاسخ ده.‬
‫آنچه را که غرش نابهنگام آذرخش بازگويد‬
‫جنگل درمييابد.‬
۵-‬
‫با چشمان تو به درون ميآيم‬
‫با دهان من به پيش ميآيی‬
‫در خون من به خواب ميروی‬
‫در سر تو از خواب برميخيزم.‬
۶-‬
‫به زبان سنگ با تو سخن خواهم گفت‬
‫(با هجای سبز پاسخم خواهی داد)
‫به زبان برف با تو سخن خواهم گفت‬
‫(با وزش بال زنبورها پاسخم خواهی داد)
‫به زبان آب با تو سخن خواهم گفت‬
‫(با آذرخش پاسخم خواهی داد)
‫به زبان خون با تو سخن خواهم گفت‬
‫(با برجی از پرنده گان پاسخم خواهی داد).‬

 

اُکتاويو پاز‬

Octavio Paz

Octavio Paz-3

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.