web stats
Home / Literature / کشکول شیخ بهایی : نقل قولهایی از شعرای عرب -1

کشکول شیخ بهایی : نقل قولهایی از شعرای عرب -1

Sheik_bahayi

نقل قولهایی از شعرای عرب

*

ابن بسام گفته است : بر سرزنش کسانی صبر کردم که اگر تو را نمی دیدند سخنی نمی گفتند

و در راه تو با کسانی نرمی کردم که نرمشی ندارد

اگر تو نبودی نمی دانستم که اینان هستند

بر این روزگار باد آنچه شایسته اوست

چه بسیار حقوق پا برجای تو را که تباه کرده است

اگر براستی رو.زگار انصاف می داشت

تو را بلندی می داد و نعل کفش تو را از زر می ساخت

شاعر دیگری گفته است : ای دیده ، تویی که مرا به محبت اودچار کرده ای

تازگی گونه اش ترا فریب داد و سختی دلش را از یاد بردی

شیخ بهایی

شیخ بهایی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*