Home / Bulgarian / Peter Dimkov: Clothes absorb our energy, change them – Петър Димков: Дрехите попиват енергията ни, сменяйте ги

Peter Dimkov: Clothes absorb our energy, change them – Петър Димков: Дрехите попиват енергията ни, сменяйте ги

Peter DimkovHudesata-na-Petar-Dimkov

Peter Dimkov: Clothes absorb our energy, change them!

by Lina Maximova

According to Peter Dimkov clothes should be changed more often, especially when a person reverses.
Peter Dimkov has left quite wise advice, and some of them are not only connected to treatment, but also to clothing.
It’s a fact that every item that we have, absorb our energy. However, this applies particularly to the clothes. They are like our second skin and very close to our body.
They take in some of our emotions, the events that happen to us, the mood, and even our health. Peter Dimkov says that we must be careful to outfits that we go out and look in the mirror. Considering that clothes know everything about us, we should change them more often.
When we are in the process of reversion, it is even more effective. Then we need to throw our recent clothes off and buy new ones. It’s a great possibility for a replacement of our garments, maybe achieved by using a little money, but the most important is the effect on our lives.
It’s always significant how we dress, what colors we choose and other details related to our irradiance. When you rely on the dark, we do not believe in the light, we somehow blacken our soul, Peter Dimkov says.
It is desirable to rely on more vivid colors that will make us smile and look more cheerful in the world. Actually throwing away old clothes, this is a kind of therapy.
We carry with them out the bad energy that we were surrounded . Even if we had a good time with some clothes, it’s better not to keep them – this way we give a chance to the new in our life, says the great healer Peter Dimkov.
It may seem pointless and trivial, but it could give some results in practice that we do not expect …

*********************

Петър Димков: Дрехите попиват енергията ни, сменяйте ги!
Лина Максимова

Според Петър Димков дрехите трябва да се сменят по-често, особено когато човек се променя
Петър Димков ни е завещал доста мъдри съвети, а някои от тях са свързани не само с лечението, но и с облеклото.
Известен факт е, че всяка вещ, с която разполагаме, попива от нашата енергия. Това обаче се отнася особено до дрехите. Те са ни като втора кожа и в непосредствена близост до нас.

Така поемат от емоциите ни, от събитията, които ни се случват, от настроението, даже и от здравето ни. Петър Димков казва, че трябва да бъдем внимателни към тоалетите, с които излизаме навън и се киприм пред огледалото. Имайки предвид, че те отразяват всичко, свързано с нас, то трябва да ги сменяме по-често.
Когато пък сме в процес на промяна, това важи с още по-голяма сила. Тогава трябва да се лишаваме от доскорошните си дрехи и да си купуваме нови. Чудесен повод за подмяна на гардероба, може и със скромни средства да се постигне, важен е ефектът върху живота ни.
Винаги е от значение как се обличаме, на какви цветове се спираме и останалите детайли, свързани с излъчването ни. Когато залагаме на тъмното, ние всъщност не вярваме в светлината, почерняме душата си, споделя Петър Димков.
Желателно е да залагаме на по-живи цветове, които ще ни карат да се усмихваме и да гледаме по-ведро на света. Всъщност да изхвърляме старите си дрехи, това е един вид терапия.
С тях ние изнасяме от дома си лошата енергия, която ни е заобикаляла. Дори да сте имали хубави моменти с някои дрехи, отново не ги пазете – така давате път на новото в живота си, категоричен е Петър Димков.
Може да ви се струва безсмислено и маловажно, а на практика да даде резултати, които въобще не сте очаквали…

Telegram Channel

About Violet Alex

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.