Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : شب تيره شبديز لهراسپی‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : شب تيره شبديز لهراسپی‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

رفتن گشتاسب به  سوی روم

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫شب تيره شبديز لهراسپی‬
‫بياورد با زين گشتاسپی‬
‫بپوشيد زربفت رومی قبای‬
‫ز تاج اندر آويخت پر همای‬
‫ز دينار وز گوهر شاهوار‬
‫بياورد چندان کش آمد به کار‬
‫از ايران سوی روم بنهاد روی‬
‫به دل گاه جوی و روان راه جوی‬
‫پدر چون ز گشتاسپ آگاه شد‬
‫بپيچيد و شاديش کوتاه شد‬
‫زرير و همه بخردان را بخواند‬
‫ز گشتاسپ چندی سخنها براند‬
‫بديشان چنين گفت کاين شير مرد‬
‫سر تاجدار اندر آرد به گرد‬
‫چه بينيد و اين را چه درمان کنيد‬
‫نشايد که اين بر دل آسان کنيد‬
‫چنين گفت موبد که اين نيک بخت‬
‫گرامی به مردان بود تاج و تخت‬
‫چو گشتاسپ فرزند کس را نبود‬
‫نه هرگز کس از نامداران شنود‬
‫ز هر سو ببايد فرستاد کس‬
‫دلاور بزرگان فريادرس‬
‫گر او بازگردد تو زفتی مکن‬
‫هنرجوی و با آز جفتی مکن‬
‫که تاج کيان چون تو بيند بسی‬
‫نماند همی مهر او بر کسی‬
‫به گشتاسپ ده زين جهان کشوری‬
‫بنه بر سرش نامدار افسری‬
‫جز از پهلوان رستم نامدار‬
‫به گيتی نبينيم چون او سوار‬
‫به بالا و ديدار و فرهنگ و هوش‬
‫چنو نامور نيز نشنيد گوش‬
‫فرستاد لهراسپ چندی مهان‬
‫به جستن گرفتند گرد جهان‬
‫برفتند و نوميد بازآمدند‬
‫که با اختر ديرساز آمدند‬
‫نکوهش از آن بهر لهراسپ بود‬
‫غم و رنج تن بهر گشتاسپ بود‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.