Home / Literature / سروده ای از انوری : خه از کجات پرسم چونست روزگارت , ما را دو دیده باری خون شد در انتظارت

سروده ای از انوری : خه از کجات پرسم چونست روزگارت , ما را دو دیده باری خون شد در انتظارت

خه از کجات پرسم چونست روزگارت                            ما را دو دیده باری خون شد در انتظارت

در آرزوی رویت دور از سعادت تو                                پیچان و سوگوارم چون زلف تابدارت

ما را نگویی ای جان کاخر به چه عنایت                          بیگانگی گرفتی از یار دوستدارت

ای جان و روشنایی به زین همی بباید                               تو بر کناری از ما, ما در میان کارت

با مات در نگیرد ما ییم و نیم جانی                                   یا مرگ جان گزینیم یا وصل خوشگوارت

گر بخت دست گیرد ور عمر پای دارد                             یکبار دیگر ای جان گیریم در کنارت

انوری ابیوردی

انوری ابیوردی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*