web stats
Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : متناسبند و موزون حرکات دلفریبت , متوجه است با ما سخنان بی حسیبت

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : متناسبند و موزون حرکات دلفریبت , متوجه است با ما سخنان بی حسیبت

 متناسبند و موزون حرکات دلفریبت                            متوجه است با ما سخنان بی حسیبت
چو نمی‌توان صبوری ستمت کشم ضروری                 مگر آدمی نباشد که برنجد از عتیبت
اگرم تو خصم باشی نروم ز پیش تیرت                        و گرم تو سیل باشی نگریزم از نشیبت
به قیاس درنگنجی و به وصف درنیایی                        متحیرم در اوصاف جمال و روی و زیبت
اگرم برآورد بخت به تخت پادشاهی                             نه چنان که بنده باشم همه عمر در رکیبت
عجب از کسی در این شهر که پارسا بماند                    مگر او ندیده باشد رخ پارسا فریبت
تو برون خبر نداری که چه می‌رود ز عشقت                به درآی اگر نه آتش بزنیم در حجیبت
تو درخت خوب منظر همه میوه‌ای و لیکن                   چه کنم به دست کوته که نمی‌رسد به سیبت
تو شبی در انتظاری ننشسته‌ای چه دانی                        که چه شب گذشت بر منتظران ناشکیبت
تو خود ای شب جدایی چه شبی بدین درازی                 بگذر که جان سعدی بگداخت از نهیبت

سعدی

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*