Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : بام شکسته‬

سروده ای از پروین اعتصامی : بام شکسته‬

پروین اعتصامی 2

 

بام شکسته‬

*

‫‫

‫بادی وزيد و لانهی خردی خراب کرد‬
‫بشکست بامکی و فرو ريخت بر سری‬
‫لرزيد پيکری و تبه گشت فرصتی‬
‫افتاد مرغکی وز خون سرخ شد پری‬
‫از ظلم رهزنی، ز رهی ماند رهروی‬
‫از دستبرد حادثهای، بسته شد دری‬
‫از هم گسست رشتهی عهد و مودتی‬
‫نابود گشت نام و نشانی ز دفتری‬
‫فرياد شوق ديگر از آن لانه برنخاست‬
‫و آن خار و خس فکنده شد آخر در آذری‬
‫ناچيز گشت آرزوی چند سالهای‬
‫دور اوفتاد کودک خردی ز مادری‬

‫‫‫‫

‫‫‫

‫‫‫

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*