web stats
Home / Literature / سروده ای از شیخ فریدالدین عطار نیشابوری : چون جدا افتاده یوسف از پدر , گشت یعقوب از فراقش بی بصر

سروده ای از شیخ فریدالدین عطار نیشابوری : چون جدا افتاده یوسف از پدر , گشت یعقوب از فراقش بی بصر

چون جدا افتاده  یوسف از پدر                                             گشت یعقوب از فراقش بی بصر

نام یوسف ماند دایم بر زبانش                                              موج می زد جوی خون از دیدگانش

جبرئیل آمد که : هرگز گر دگر                                            بر زبان تو کند یوسف گذر

از میان انبیائ و مرسلین                                                     محو گردانیم نامت بعد از این

چون در آمد امرش از حق آن زمان                                     گشت محوش نام یوسف از زبان

دید یوسف را شبی در خواب پیش                                        خواست تا او را بخواند پیش خویش

یادش آمد زان چه حق فرموده بود                                        تن زده آن سر گشته فرسوده زود

لیک از بی طاقتی آن جان پاک                                            بر کشید آهی نهایت دردناک

چون زخواب خویش بجنبید او ز جای                                 جبرئیل آمد که : می گوید خدای

گر نراندی نام یوسف بر زبان                                             لیک  آهی بر کشیدی آن زمان

در میان آه تو دانم که بود                                                     در حقیقت توبه بشکستی  چه سود

عقل را زین کار سودا می کند                                             عشقبازی بین چه با ما می کند

عطار نیشابوری

شیخ عطار نیشابوری

 

 

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*