web stats
Home / Literature / سروده ای از انوری : ای بنفشه ساخته گلبرگ را نقاب , وز شب تپانچه ها زده بر روی آفتاب

سروده ای از انوری : ای بنفشه ساخته گلبرگ را نقاب , وز شب تپانچه ها زده بر روی آفتاب

ای بنفشه ساخته گلبرگ را نقاب                                         وز شب تپانچه ها زده بر روی آفتاب

بر سیم ساده بیخته از مشک سوده گرد                               بر برگ لاله ریخته از قیر ناب آب

خط تو بر خد تو چو بر شیر پای مور                                 زلف تو بر رخ تو چو بر می پر غراب

دارم ز آب و آتش یاقوت و جزع تو                                    در آب دیده غرق و بر آتش جگر کباب

در تاب و بند زلف دلاویز جان کشت                                 جان در هزار بند و دل اندر هزار تاب

گه دست عشق جامه ی صبرم کند قبا                                 گه آب چشم خانه ی رازم کند خراب

چون چشمت از جفا مژه بر هم نمی زند                              چشمم به خون دل مژه تا کی کند خضاب

هم با خیال تو گله ای کردمی ز تو                                      بر چشم من اگر نشدی بسته راه خواب

ای روز و شب چو دهر در آزار انوری                             ترسم که دهر باز دهد زودت این جواب

انوری ابیوردی

انوری ابیوردی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*