Home / Literature / سروده ای از مخفی بدخشی : ندانم چون کنم يارب دل دیوانه ی خود را

سروده ای از مخفی بدخشی : ندانم چون کنم يارب دل دیوانه ی خود را

Makhfi Badakhshi

 

ندانم چون کنم يارب دل دیوانه ی خود را

ندارد الفت صحرا نه ميل خانه ی خود را

شراب عشق را کردند از روز ازل قسمت

من از روز اول پر کرده ام پيمانه ی خودرا

شب تارم نشد روشن زعشقی همچو پروانه

مگر از دست خود آتش زنم کاشانه ی خود را

بکن قصديکه با من داری ايچرخ جفاپرور

که کردم فرش راه سيل غم ويرانه ی خودرا

زآهم همچو نی آتش بجان رفته زليخارا

کشم تا در نيستان ناله مستانه ی خود را

ندارد مزرع دنيا بجز غم حاصلی ايدل

بسوز از برق آهی خرمن بيدانه ی خود را

رسد از دوستانم زخم ها بردل از آن داغم

غنيمت ز آشنايی صحبت بيگانه ی خودرا

نديدم در جهان بی وفا از کس وفا مخفی

که تا سازد فدای شمع اوپروانه ی خودرا

 

مخفی بدخشی

 

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*