web stats
Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ساقی بده آن شراب گلرنگ‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ساقی بده آن شراب گلرنگ‬

 sadi

‫‫

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‫‫‫‫‫‫ساقی بده آن شراب گلرنگ‬
‫مطرب بزن آن نوای بر چنگ‬
‫کز زهد نديده ام فتوحی‬
‫تا کی زنم آبگينه بر سنگ‬
‫خون شد دل من نديده کامی‬
‫الا که برفت نام با ننگ‬
‫عشق آمد و عقل همچو بادی‬
‫رفت از بر من هزار فرسنگ‬
‫ای زاهد خرقه پوش تا کی‬
‫با عاشق خسته دل کنی جنگ‬
‫گرد دو جهان بگشته عاشق‬
‫زاهد بنگر نشسته دلتنگ‬
‫من خرقه فکنده ام ز عشقت‬
‫باشد که به وصل تو زنم چنگ‬
‫سعدی همه روز عشق می باز‬
‫تا در دو جهان شوی به يک رنگ‬

‫‫‫‫‫

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*