web stats
Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : يار بيگانه نگيرد هر که دارد يار خويش‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : يار بيگانه نگيرد هر که دارد يار خويش‬

 sadi

‫‫

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‫‫‫‫‫‫يار بيگانه نگيرد هر که دارد يار خويش‬
‫ای که دستی چرب داری پيشتر ديوار خويش‬
‫خدمتت را هر که فرمايی کمر بندد به طوع‬
‫ليکن آن بهتر که فرمايی به خدمتگار خويش‬
‫من هم اول روز گفتم جان فدای روز تو‬
‫شرط مردی نيست برگرديدن از گفتار خويش‬
‫درد عشق از هر که می پرسم جوابم می دهد‬
‫از که می پرسی که من خود عاجزم در کار خويش‬
‫صبر چون پروانه بايد کردنت بر داغ عشق‬
‫ای که صحبت با يکی داری نه در مقدار خويش‬
‫يا چو ديدارم نمودی دل نبايستی شکست‬
‫يا نبايستی نمود اول مرا ديدار خويش‬
‫حد زيبايی ندارند اين خداوندان حسن‬
‫ای دريغا گر بخوردندی غم غمخوار خويش‬
‫عقل را پنداشتم در عشق تدبيری بود‬
‫من نخواهم کرد ديگر تکيه بر پندار خويش‬
‫هر که خواهد در حق ما هر چه خواهد گو بگوی
ما نمی داريم دست از دامن دلدار خويش‬
‫روز رستاخيز کان جا کس نپردازد به کس‬
‫من نپردازم به هيچ از گفت و گوی يار خويش‬
‫سعديا در کوی عشق از پارسايی دم مزن‬
‫هر متاعی را خريداريست در بازار خويش‬

‫‫‫‫‫

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*