Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : هر کسی را هوسی در سر و کاری در پيش‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : هر کسی را هوسی در سر و کاری در پيش‬

 sadi

‫‫

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‫‫‫‫‫‫هر کسی را هوسی در سر و کاری در پيش‬
‫من بیکار گرفتار هوای دل خويش‬
‫هرگز انديشه نکردم که تو با من باشی‬
‫چون به دست آمدی ای لقمه از حوصله بيش‬
‫اين تويی با من و غوغای رقيبان از پس‬
‫وين منم با تو گرفته ره صحرا در پيش‬
‫همچنان داغ جدايی جگرم می سوزد‬ ‫
مگرم دست چو مرهم بنهی بر دل ريش‬
‫باور از بخت ندارم که تو مهمان منی‬
‫خيمه پادشه آن گاه فضای درويش‬
‫زخم شمشير غمت را ننهم مرهم کس‬
‫طشت زرينم و پيوند نگيرم به سريش‬
‫عاشقان را نتوان گفت که بازآی از مهر‬
‫کافران را نتوان گفت که برگرد از کيش‬
‫منم امروز و تو و مطرب و ساقی و حسود‬
‫خويشتن گو به در حجره بياويز چو خيش‬
‫من خود از کيد عدو باک ندارم ليکن‬
‫کژدم از خبث طبيعت بزند سنگ به نيش‬
‫تو به آرام دل خويش رسيدی سعدی‬
‫می خور و غم مخور از شنعت بيگانه و خويش‬
‫ای که گفتی به هوا دل منه و مهر مبند‬
‫من چنينم تو برو مصلحت خويش انديش‬

‫‫‫‫‫

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*