Home / Short Stories / داستان کوتاه : دخترك كبريت فروش اثر هانس کریستین اندرسن

داستان کوتاه : دخترك كبريت فروش اثر هانس کریستین اندرسن

Hans Christian Andersen statue in Kongens Have - Copenhagen

 

دخترك كبريت فروش
هوا خيلی سرد بود و برف می باريد . آخرين شب سال بود . دختری كوچك و فقير در سرما راه می رفت . دمپايی هايش خيلی بزرگ بودند و برای همين وقتی خواست با عجله از خيابان رد شود

دمپايی هايش از پايش درآمدند . ولی نتوانست يك لنگه از دمپايی ها را پيدا كند .

پاهايش از سرما ورم كرده بود . مقداری كبريت برای فروش داشت ولی در طول روز كسی كبريت نخريده بود . سال نو بود و بوی خوش غذا در خيابان پيجيده بود .جرات نداشت به خانه برود چون

نتوانسته بود حتی بك كبريت بفروشد و می ترسيد پدرش كتكش بزند . دستان كوچكش از سرما كرخ شده بود شايد شعله آتش بتواند آنها را گرم كند

يك چوب كبريت برداشت و آن را روشن كرد ، دختر كوچولو احساس كرد جلوی شومينه ای بزرگ نشسته است پاهايش را هم دراز كرد تا گرم شود اما شعله خاموش شد و ديد ته مانده كبريت سوخته

در دستش است .

كبريت ديگری روشن كرد خود را دراتاقی ديد با ميزی پر از غذا . خواست بطرف غذا برود ولی كبريت خاموش شد

سومين كبريت را روشن كرد ، ديد زير درخت كريسمس نشسته ، دختر كوچولو می خواست درخت را بگيرد ولی كبريت خاموش شد .

ستاره دنباله داری رد شد و دنباله آن در آسمان ماند . دختر كوچولو به ياد مادربزرگش افتاد .

مادربزرگش هميشه می گفت : اگر ستاره دنباله داری بيافتد يعنی روحی به سوی خدا می رود . مادر بزرگش كه حاال مرده بود تنها كسی بود كه به او مهربانی می كرد

دخترك كبريت ديگری را روشن كرد . در نور آن مادر بزرگ پيرش را ديد . دختر كوچولو فرياد زد : مادر بزرگ مرا هم با خودت ببر . او با عجله بقيه كبريتها را روشن كرد زيرا می دانست اگر

كبريت خاموش شود مادر بزرگ هم می رود .همانطور كه اجاق گرم و غذا و درخت كريسمس رفتند .

مادر بزرگ دختر كوچولو را در آغوش گرفت و با لذت و شادی پرواز كردند به جايی كه سرما ندارد فردا صبح مردم دختر كوچولو را پيدا كردند . در حاليكه يخ زده بود و اطراف او پر از كبريتهای

سوخته بودند .

همه فكر كردند كه او سعی كرده خود را گرم كند ، ولی نمی دانستند كه او چه چيزهای جالبی را ديده و در سال جديد با چه لذتی نزد مادر بزرگش رفته است .

 

 

هانس کریستین اندرسن

Hans Christian Andersen

 

Hans Christian Andersen-6

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.