Home / آموزش زبانهای خارجی - Learning Second Language / دانلود رایگان : اولین فایل صوتی راهنمای آموزش زبان فارسی Free download of : Persian Phrase Dictionary and Study Guide Audio-1

دانلود رایگان : اولین فایل صوتی راهنمای آموزش زبان فارسی Free download of : Persian Phrase Dictionary and Study Guide Audio-1

Map of Iran

Persian (Farsi)

آموزش زبانهای خارجی :  زبان فارسی

 Learning Second Language , Persian

دانلود رایگان : اولین فایل صوتی راهنمای آموزش زبان فارسی

Free download of : Persian Phrase Dictionary and Study Guide Audio-1

The Farsi Alphabet – Sounds of the Farsi Language – General Expressions


دانلود رایگان

Free Download

 

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*