web stats
Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی : معلّمت همه شوخی و دلبری آموخت , جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت

سروده ای از شیخ اجل سعدی : معلّمت همه شوخی و دلبری آموخت , جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت

 معلّمت همه شوخی و دلبری آموخت                               جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت
غلام آن لب ضحاک و چشم فتانم                                      که کید سحر به ضحاک و سامری آموخت
تو بت چرا به معلّم روی که بتگر چین                              به چین زلف تو آید به بتگری آموخت
هزار بلبل دستان سرای عاشق را                                     بباید از تو سخن گفتن دری آموخت
برفت رونق بازار آفتاب و قمر                                         از آن که ره به دکان تو مشتری آموخت
همه قبیله من عالمان دین بودند                                         مرا معلّم عشق تو شاعری آموخت
مرا به شاعری آموخت روزگار آن گه                              که چشم مست تو دیدم که ساحری آموخت
مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من                               وجود من ز میان تو لاغری آموخت
بلای عشق تو بنیاد زهد و بیخ ورع                                  چنان بکند که صوفی قلندری آموخت
دگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن                                  کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت
من آدمی به چنین شکل و قد و خوی و روش                     ندیده‌ام مگر این شیوه از پری آموخت
به خون خلق فرو برده پنجه کاین حناست                          ندانمش که به قتل که شاطری آموخت
چنین بگریم از این پس که مرد بتواند                                در آب دیده سعدی شناوری آموخت

سعدی

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*