Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : رها نمی کند ايام در کنار منش‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : رها نمی کند ايام در کنار منش‬

 sadi

‫‫

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‫‫‫رها نمی کند ايام در کنار منش‬
‫که داد خود بستانم به بوسه از دهنش‬
‫همان کمند بگيرم که صيد خاطر خلق‬
‫بدان همی کند و درکشم به خويشتنش‬
‫وليک دست نيارم زدن در آن سر زلف‬
‫که مبلغی دل خلقست زير هر شکنش‬
‫غلام قامت آن لعبتم که بر قد او‬
‫بريده اند لطافت چو جامه بر بدنش‬
‫ز رنگ و بوی تو ای سروقد سيم اندام‬
‫برفت رونق نسرين باغ و نسترنش‬
‫يکی به حکم نظر پای در گلستان نه‬
‫که پايمال کنی ارغوان و ياسمنش‬
‫خوشا تفرج نوروز خاصه در شيراز‬
‫که برکند دل مرد مسافر از وطنش‬
‫عزيز مصر چمن شد جمال يوسف گل‬
‫صبا به شهر درآورد بوی پيرهنش‬
‫شگفت نيست گر از غيرت تو بر گلزار‬
‫بگريد ابر و بخندد شکوفه بر چمنش‬
‫در اين روش که تويی گر به مرده برگذری‬
‫عجب نباشد اگر نعره آيد از کفنش‬
‫نماند فتنه در ايام شاه جز سعدی‬
‫که بر جمال تو فتنه ست و خلق بر سخنش‬

‫‫‫‫‫

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*