web stats
Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : ای گربه‬

سروده ای از پروین اعتصامی : ای گربه‬

پروین اعتصامی 2

 

ای گربه‬

*

‫‫

‫ای گربه، ترا چه شد که ناگاه‬
‫رفتی و نيامدی دگر بار‬
‫بس روز گذشت و هفته و ماه‬
‫معلوم نشد که چون شد اين کار‬
‫جای تو شبانگه و سحرگاه‬ ‫
در دامن من تهيست بسيار‬
‫در راه تو کند آسمان چاه‬
‫کار تو زمانه کرد دشوار‬

‫پيدا نه بخانه ای نه بر بام‬

‫ای گمشده ی عزيز، دانی‬ ‫
کز ياد نميشوی فراموش‬
‫برد آنکه ترا بميهمانی‬
‫دستيت کشيد بر سر و گوش‬
‫بنواخت تو را بمهربانی‬
‫بنشاند تو را دمی در آغوش‬
‫ميگويمت اين سخن نهانی‬
‫در خانه ی ما ز آفت موش‬

‫نه پخته بجای ماند و نه خام‬

‫آن پنجه ی تيز در شب تار‬
‫کردست گهی شکار ماهی‬
‫گشته است بحيله ای گرفتار‬
‫در چنگ تو مرغ صبحگاهی‬
‫افتد گذرت بسوی انبار‬
‫بانو دهدت هر آنچه خواهی‬
‫در ديگ طمع، سرت دگر بار‬
‫آلود بروغن و سياهی‬

‫چونی به زمان خواب و آرام‬

‫آنروز تو داشتی سه فرزند‬
‫از خنده ی صبحگاه خوشتر‬
‫خفتند نژند روزکی چند‬ ‫
در دامن گربه های ديگر‬
‫فرزند ز مادرست خرسند‬
‫بيگانه کجا و مهر مادر‬
‫چون عهد شد و شکست پيوند‬
‫گشتند بسان دوک لاغر‬

‫مردند و برون شدند زين دام‬

‫از بازی خويش ياد داری‬
‫بر بام، شبی که بود مهتاب‬
‫گشتی چو ز دست من فراری‬ ‫
افتاد و شکست کوزه ی آب‬
‫ژوليد، چو آب گشت جاری‬
‫آن موی به از سمور و سنجاب‬
‫زان آشتی و ستيزه کاری‬
‫ماندی تو ز شبروی، من از خواب‬

‫با آن همه توسنی شدی رام‬

‫آنجا که طبيب شد بدانديش‬
‫افزوده شود به دردمندی‬
‫اين مار هميشه ميزند نيش‬
‫زنهار به زخم کس نخندی‬
‫هشدار، بسيست در پس و پيش‬
‫بيغوله و پستی و بلندی‬
‫با حمله قضا نرانی از خويش‬
‫با حيله ره فلک نبندی‬

‫يغما گر زندگی است ايام‬

‫‫‫‫

‫‫‫

‫‫‫

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*