Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : ای رنجبر‬

سروده ای از پروین اعتصامی : ای رنجبر‬

پروین اعتصامی 2

 

ای رنجبر‬

*

‫‫
‫تا بکی جان کندن اندر آفتاب ای رنجبر‬
‫ريختن از بهر نان از چهر آب ای رنجبر‬
‫زينهمه خواری که بينی زافتاب و خاک و باد‬
‫چيست مزدت جز نکوهش يا عتاب ای رنجبر‬
‫از حقوق پايمال خويشتن کن پرسشی‬
‫چند ميترسی ز هر خان و جناب ای رنجبر‬
‫جمله آنان را که چون زالو مکندت خون بريز‬
‫وندران خون دست و پائی کن خضاب ای رنجبر‬
‫ديو آز و خودپرستی را بگير و حبس کن‬
‫تا شود چهر حقيقت بی حجاب ای رنجبر‬
‫حاکم شرعی که بهر رشوه فتوی ميدهد‬
‫کی دهد عرض فقيران را جواب ای رنجبر‬
‫آنکه خود را پاک ميداند ز هر آلودگی‬
‫ميکند مردار خواری چون غراب ای رنجبر‬
‫گر که اطفال تو بی شامند شبها باک نيست‬ ‫
خواجه تيهو میکند هر شب کباب ای رنجبر‬
‫گر چراغت را نبخشيده است گردون روشنی‬
‫غم مخور، ميتابد امشب ماهتاب ای رنجبر‬
‫در خور دانش اميرانند و فرزندانشان‬
‫تو چه خواهی فهم کردن از کتاب ای رنجبر‬
‫مردم آنانند کز حکم و سياست آگهند‬ ‫
کارگر کارش غم است و اضطراب ای رنجبر‬
‫هر که پوشد جامه ی نيکو بزرگ و لايق اوست‬
‫رو تو صدها وصله داری بر ثياب ای رنجبر‬
‫جامه ات شوخست و رويت تيره رنگ از گردوخاک
از تو ميبايست کردن اجتناب ای رنجبر‬
‫هر چه بنويسند حکام اندرين محضر رواست‬
‫کس نخواهد خواستن زيشان حساب ای رنجبر‬

‫‫‫‫

‫‫‫

‫‫‫

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.