web stats
Home / Literature / سروده ای از انوری : از دور بدیدم آن پری را , آن رشک بتان آزری را

سروده ای از انوری : از دور بدیدم آن پری را , آن رشک بتان آزری را

از دور بدیدم آن پری را                                                                         آن رشک بتان آزری را

در مغرب زلف عرض داده                                                                   صد قافله ماه و مشتری را

بر گوشه ی عارض چو کافور                                                               برهم زده زلف عنبری را

جزعش به کرشمه در نوشته                                                                  صد تخته ی تازه کافری را

لعلش به ستیزه در نموده                                                                        صد معجزه ی پیمبری را

تیر مژه بر کمان ابرو                                                                            بر کرده عتاب و داوری را

 بر دامن هجر و وصل بسته                                                                   بدبختی و نیک اختری را

ترسا ترسان به طنز گفتم                                                                        آن مایه ی حسن و دلبری را

کز بهر خدای را کرایی؟                                                                        گفتا به خدا که انوری را

انوری ابیوردی

انوری ابیوردی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*