web stats
Home / Literature / سروده ای از اُکتاويو پاز‬ : نوشتن‬

سروده ای از اُکتاويو پاز‬ : نوشتن‬

Octavio Paz-2

‫نوشتن‬

*

‫کيست آن که به پيش می راند‬
‫قلمی را که بر کاغذ می گذارم‬
‫در لحظه ی تنهايی ؟‬
‫برای که می نويسد‬
‫آن که به خاطر من قلم بر کاغذ می گذارد ؟‬
‫اين کرانه که پديد آمده از لبها، از روياها،‬
‫از تپه يی خاموش، از گردابی،‬
‫از شانه يی که بر آن سر می گذارم‬
‫و جهان را‬
‫جاودانه به فراموشی می سپارم.‬
‫□‬
‫کسی در اندرونم می نويسد، دستم را به حرکت درمی آورد‬
‫سخنی می شنود، درنگ می کند،‬
‫کسی که ميان کوهستان سر سبز و دريای فيروزه گون گرفتار آمده‬
‫است.‬
‫او با اشتياقی سرد‬
‫به آنچه من بر کاغذ می آورم می انديشد.‬
‫در اين آتش داد‬
‫همه چيزی می سوزد‬
‫با اين همه اما، اين داور‬
‫خود‬
‫قربانی است‬
‫و با محکوم کردن من خود را محکوم می کند.‬
‫به همه کس می نويسد‬
‫هيچ کس را فرانمی خواند‬
‫برای خود می نويسد‬
‫خود را به فراموشی می سپارد‬
‫و چون نوشتن به پايان رسد‬
‫ديگر بار‬
‫به هيات من درمی آيد .‬

 

اُکتاويو پاز‬

Octavio Paz

Octavio Paz-3

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*