web stats
Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : بوی بهار آمد بنال ای بلبل شيرين نفس‬ ‫

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : بوی بهار آمد بنال ای بلبل شيرين نفس‬ ‫

 sadi

‫‫

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

بوی بهار آمد بنال ای بلبل شيرين نفس‬ ‫
ور پايبندی همچو من فرياد می خوان از قفس‬
‫گيرند مردم دوستان نامهربان و مهربان‬ ‫
هر روز خاطر با يکی ما خود يکی داريم و بس‬
‫محمول پيش آهنگ را از من بگو ای ساربان‬
‫تو خواب می کن بر شتر تا بانگ می دارد جرس‬
‫شيرين بضاعت بر مگس چندان که تندی می کند
او بادبيزن همچنان در دست و می آيد مگس‬
‫پند خردمندان چه سود اکنون که بندم سخت شد‬
‫گر جستم اين بار از قفس بيدار باشم زين سپس‬
‫گر دوست می آيد برم يا تيغ دشمن بر سرم‬
‫من با کسی افتاده ام کز وی نپردازم به کس‬
‫با هر که بنشينم دمی کز ياد او غافل شوم‬
‫چون صبح بی خورشيدم از دل بر نمی آيد نفس‬
‫من مفلسم در کاروان گوهر که خواهی قصد کن
نگذاشت مطرب دربرم چندان که بستاند عسس‬
‫گر پند می خواهی بده ور بند می خواهی بنه‬ ‫
ديوانه سر خواهد نهاد آن گه نهد از سر هوس‬
‫فرياد سعدی در جهان افکندی ای آرام جان‬
‫چندين به فرياد آوری باری به فريادش برس‬

‫‫‫‫‫

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*