Home / Literature / سروده ای از سید رضا محمدی : صدا ز کـالبد تـن بــــه در کشیـد مرا

سروده ای از سید رضا محمدی : صدا ز کـالبد تـن بــــه در کشیـد مرا

Reza mohammadi

 
صدا ز کـالبد تـن بــــه در کشیـد مرا
صدا به شکل زنی شد به بر کشید مرا
صدا شد اسب ستم روح من کشان ز پِیَ ش
بـــه خاک بست و بــه کـــوه و کمر کشید مرا
بگــو کدامین نقـــاش ناموافـــق بــــود
که با دو دیده ی همواره تر کشید مرا
چه بیم داشت که از ابتدای خلقت من
غریب و کـــج قلق و دربه در کشید مرا
دو نیمه کرد مرا پس تورا کشید از من
پس از کنار تــو آن سوی تر کشید مرا
میــان ما دری از مرگ کــرد نقاشی
به میخ کوفته ی در پشت در کشید مرا
خوشش نیامد این نقش را بهم زد و بعد
دگــر کشید تو را و دگــر کشید، مرا
من و تو را دو پرنده کشیــد در دو قفس
خوشش نیامد و بی بال و پر کشید مرا
خوشش نیامد و تصویر را بهم زد و بعد
پدر کشید تو را و پسر کشید مرا
رها شدیم تو ماهی شدی و من سنگی
نظاره ی تـــو بـــه خون جگـــر کشید مرا
خوشش نیامد و این بار از تو دشتی ساخت
بــــه خاطر تـــــو نسیم سحــــــر کشید مرا
خوشش نیامد خط خط خط زد این ها را
یک استکان چای از خیر و شر کشید مرا
تــو را شکـر کـــرد و در ذره های من حل کرد
سپس به سمت لبش برد و سر کشید مرا …
سید رضا محمدی

Rezaje Mohamaddi-3

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*