web stats
Home / Literature / سروده ای از سنایی غزنوی : بگذاشـــــــــتی ازکفـــــــــت بـــــــــدآموز مـــــــــرا‬

سروده ای از سنایی غزنوی : بگذاشـــــــــتی ازکفـــــــــت بـــــــــدآموز مـــــــــرا‬

سنایی غزنوی

 

رباعیات سنایی غزنوی‬ :

‫*

‫بگذاشـــــــــتی ازکفـــــــــت بـــــــــدآموز مـــــــــرا‬

‫برگوشـــــــــۀ دل نهـــــــــادی امـــــــــروز مـــــــــرا‬

‫بگذشــــــــت بخــــــــاطر ای دلفــــــــروز مــــــــرا‬

‫کــــز دســــت تــــو دیــــد بایــــد امــــروز مــــرا‬

 

سنایی غزنوی

sanaei

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*