web stats
Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : پيوند روح می کند اين باد مشک بيز‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : پيوند روح می کند اين باد مشک بيز‬

 sadi

‫‫

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫پيوند روح می کند اين باد مشک بيز‬
‫هنگام نوبت سحرست ای نديم خيز‬
‫شاهد بخوان و شمع بيفروز و میبنه‬
‫عنبر بسای و عود بسوزان و گل بريز‬
‫ور دوست دست می دهدت هيچ گو مباش‬
‫خوشتر بود عروس نکوروی بی جهاز‬
‫امروز بايد ار کرمی می کند سحاب‬
‫فردا که تشنه مرده بود لای گو بخيز‬
‫من در وفا و عهد چنان کند نيستم‬
‫کز دامن تو دست بدارم به تيغ تيز‬
‫گر تيغ می زنی سپر اينک وجود من‬
‫عيار مدعی کند از دشمن احتراز‬
‫فردا که سر ز خاک برآرم اگر تو را‬
‫بينم فراغتم بود از روز رستخيز‬
‫تا خود کجا رسد به قيامت نماز من‬
‫من روی در تو و همه کس روی در حجاز‬
‫سعدی به دام عشق تو در پای بند ماند‬
‫قيدی نکرده ای که ميسر شود گريز‬

‫‫‫‫‫

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*