web stats
Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : مبارکتر شب و خرمترين روز‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : مبارکتر شب و خرمترين روز‬

 sadi

‫‫

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫مبارکتر شب و خرمترين روز‬
‫به استقبالم آمد بخت پيروز‬
‫دهلزن گو دو نوبت زن بشارت‬
‫که دوشم قدر بود امروز نوروز‬
‫مهست اين يا ملک يا آدميزاد‬
‫پری يا آفتاب عالم افروز‬
‫ندانستی که ضدان در کمينند‬
‫نکو کردی علی رغم بدآموز‬
‫مرا با دوست ای دشمن وصالست‬
‫تو را گر دل نخواهد ديده بردوز‬
‫شبان دانم که از درد جدايی‬
‫نياسودم ز فرياد جهان سوز‬
‫گر آن شبهای باوحشت نمی بود‬
‫نمی دانست سعدی قدر اين روز‬

‫‫‫‫‫

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*