Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : بزرگ دولت آن کز درش تو آيی باز‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : بزرگ دولت آن کز درش تو آيی باز‬

 sadi

‫‫

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫بزرگ دولت آن کز درش تو آيی باز‬
‫بيا بيا که به خير آمدی کجايی باز‬
‫رخی کز او متصور نمی شود آرام‬
‫چرا نمودی و ديگر نمی نمايی باز‬
‫در دو لختی چشمان شوخ دلبندت‬
‫چه کرده ام که به رويم نمی گشايی باز‬
‫اگر تو را سر ما هست يا غم ما نيست‬ ‫
من از تو دست ندارم به بی وفايی باز‬
‫شراب وصل تو در کام جان من ازليست‬
‫هنوز مستم از آن جام آشنايی باز‬
‫دلی که بر سر کوی تو گم کنم هيهات‬
‫که جز به روی تو بينم به روشنايی باز‬
‫تو را هرآينه بايد به شهر ديگر رفت‬
‫که دل نماند در اين شهر تا ربايی باز‬
‫عوام خلق ملامت کنند صوفی را‬
‫کز اين هوا و طبيعت چرا نيايی باز‬
‫اگر حلاوت مستی بدانی ای هشيار‬
‫به عمر خود نبری نام پارسايی باز‬
‫گرت چو سعدی از اين در نوالهای بخشند‬
‫برو که خو نکنی هرگز از گدايی باز‬

‫‫‫‫‫

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*