web stats
Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : متقلب درون جامه ناز‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : متقلب درون جامه ناز‬

 sadi

‫‫

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫متقلب درون جامه ناز‬
‫چه خبر دارد از شبان دراز‬
‫عاقل انجام عشق می بيند‬
‫تا هم اول نمی کند آغاز‬
‫جهد کردم که دل به کس ندهم‬
‫چه توان کرد با دو ديده باز‬
‫زينهار از بلای تير نظر‬
‫که چو رفت از کمان نيايد باز‬
‫مگر از شوخی تذروان بود‬
‫که فرودوختند ديده باز‬
‫محتسب در قفای رندانست‬ ‫
غافل از صوفيان شاهدباز‬
‫پارسايی که خمر عشق چشيد‬
‫خانه گو با معاشران پرداز‬
‫هر که را با گل آشنايی بود‬
‫گو برو با جفای خار بساز‬
‫سپرت می ببايد افکندن‬
‫ای که دل می دهی به تيرانداز‬
‫هر چه بينی ز دوستان کرمست‬
‫گر اهانت کنند و گر اعزاز‬
‫دست مجنون و دامن ليلی‬
‫روی محمود و خاک پای اياز‬
‫هيچ بلبل نداند اين دستان‬
‫هيچ مطرب ندارد اين آواز‬
‫هر متاعی ز معدنی خيزد‬
‫شکر از مصر و سعدی از شيراز‬

‫‫‫‫‫

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*