web stats
Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : فتنه ام بر زلف و بالای تو ای بدر منير‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : فتنه ام بر زلف و بالای تو ای بدر منير‬

 sadi

‫‫

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫فتنه ام بر زلف و بالای تو ای بدر منير‬
‫قامتست آن يا قيامت عنبرست آن يا عبير‬
‫گم شدم در راه سودا ره نمايا ره نمای‬
‫شخصم از پای اندرآمد دستگيرا دستگير‬
‫گر ز پيش خود برانی چون سگ از مسجد مرا‬
‫سر ز حکمت برندارم چون مريد از گفت پير‬
‫ناوک فرياد من هر ساعت از مجرای دل‬
‫بگذرد از چرخ اطلس همچو سوزن از حرير‬
‫چون کنم کز دل شکيبايم ز دلبر ناشکيب‬ ‫
چون کنم کز جان گزيرست و ز جانان ناگزير‬
‫بی تو گر در جنتم ناخوش شراب سلسبيل‬
‫با تو گر در دوزخم خرم هوای زمهرير‬
‫گر بپرد مرغ وصلت در هوای بخت من‬
‫وه که آن ساعت ز شادی چارپر گردم چو تير‬
‫تا روانم هست خواهم راند نامت بر زبان‬
‫تا وجودم هست خواهم کند نقشت در ضمير‬
‫گر نبارد فضل باران عنايت بر سرم‬
‫لابه بر گردون رسانم چون جهودان در فطير‬
‫بوالعجب شوريده ام سهوم به رحمت درگذار‬
‫سهمگن درمانده ام جرمم به طاعت درپذير‬
‫آه دردآلود سعدی گر ز گردون بگذرد‬
‫در تو کافردل نگيرد ای مسلمانان نفير‬

‫‫‫‫‫

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*