web stats
Home / Literature / سروده ای از سیدظاهر موسوی : خستگی

سروده ای از سیدظاهر موسوی : خستگی

LANGUAGEpoetry

 

خستگی

*
خسته ام از تار وپـــــــــود زنـــدگی
خسته از بـــــــــــود ونــــبود زندگی
هستی را دادم به فردای که نیست
مــــــن زیان کـــــــردم زسود زندگی
بــــــردهانم مشت زد ایـــــن روزگار
دیده ام رنگ کبــــــــــــود زنــــدگی
ازکباب ومـــــــــــرغ بریان سهم من
صــــــد دریـــــــغا گشت دود زندگی
زنده گــــــــی دیــــدم به باغ دیگران
تابکـــی باشم حسود زنــــــــــدگی
درمیان زنده جـــــــان بودم همیشه
نقش اثبات وجــــــــــــــــود زندگی
دفتر وطـــــــــــــــــومار را گیرد زمن
چون که بــــــودم من شهود زندگی
سیدظاهرموسوی

 

سیدظاهر موسوی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*