web stats
Home / Literature / سروده ای از ابوالقاسم لاهوتی : این آسمان نورد بسوی تو می پرد

سروده ای از ابوالقاسم لاهوتی : این آسمان نورد بسوی تو می پرد

Lahoti -1

 

این آسمان نورد بسوی تو می پرد

ما را در این هوا به هوای تو می برد‬

در مرتع کبود فلك این هوا نورد‬

مانند آهوئی استکه آزاده می چرد‬

ابر سطبر را متلاشی کند چنان‬

گرگی که از ميانۀ یك گله بگذرد‬

در هم درد ز گردش ِپروانه اش هوا‬

آنسان که دل ز گردش چشم تو می درد‬

در بين عرش و فرش چنين ملك مستقل‬

کمتر دلاوری بتصرف در آورد‬

جز یاد دوست در سر ما  اندرین فضا‬

فكر دگر مجال ندارد که بگذرد‬

خود را به این پرنده سپردم کزین دیار‬

بيرون برد مرا به دیار تو بسپرد‬

یاد دهان تنگ تو در این دل هوا‬

زین بيشتر بگو دل ما را نيفشرد‬

مهر بتی به جان بخریدی که هيچ وقت‬

لاهوتيا ، ترا به پشيزی نمی خرد‬

‫دوشنبه – کاگان 1926‬


ابوالقاسم لاهوتی


About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*