Home / Literature / سروده ای از خالده فروغ : پارسی

سروده ای از خالده فروغ : پارسی

Khaleda Ferogh-1

پارسی

*

پسين گاه نقره يين دوشنبه بود
پارسی می نگريست
بی سرنوشتی های نسلی را
از دريچه غروبِ کابل
و گيتار می نواخت
دلتنگی هايش را
در پشتِ هفت پرده خاموشِ روزگار
خانه ما در ايستگاه باد های مهاجم قرار داشت
سرنوشت رويايم در دست هايم نبشته بود
پارسی خطوط پيچيده شان را ديد
گفت
زمانه ابريست
اشک پناهم نمی دهد
آيا با تو در کوچه های متبسم روزگار
بار ديگر گام خواهم گذاشت
افق آهت با نفس های آفتاب
پيوند می خورد
اما سقف عمرت کوتاه است
بنفش مکث کردم و گفتم :
می دانی
در نوار سفيد قلبم
ستاره دنباله دار زمانه ها ضبط شده است
پارسی !

خالده فروغ

Khaleda Ferogh-2

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*