Home / Literature / سروده ای از اُکتاويو پاز‬ : اول ژانويه‬

سروده ای از اُکتاويو پاز‬ : اول ژانويه‬

Octavio Paz-2

اول ژانويه‬

‫درهای سال باز ميشود‬
‫همچون درهای زبان‬
‫بر قلمرو ناشناخته ها .‬
‫ديشب با من به زبان آوردی :‬
‫- فردا‬
‫بايد نشانه يی انديشيد‬
‫دورنمايی ترسيم کرد‬
‫طرحی افکند‬
‫بر صفحه ی مضاعف روز و‬
‫كاغذ .‬
‫فردا می بايد‬
‫ديگر باز‬
‫واقعيت اين جهان را بازآفريد .‬
‫□‬
‫چشمان خود را دير از هم گشودم‬
‫برای لحظه يی‬
‫احساس کردم‬
‫آنچه را که آزتکها احساس کردند‬
‫بر چکاد پرتگاه‬
‫بدان هنگام که بازگشت نامعلوم زمان را‬
‫از ورای رخنه های افق‬
‫در کمين نشسته بودند .‬
‫□‬
‫اما نه‬
‫بازگشته بود سال‬
‫خانه را به تمامی بازآکنده بود سال‬
‫و نگاه من آن را لمس ميکرد .‬
‫زمان‬
‫بی آن که از ما ياری طلبد‬
‫کنار هم نهاده بود‬
‫درست به همان گونه که ديروز،‬
‫خانه ها را در خيابانی خلوت‬
‫برف را بر فراز خانه ها و‬
‫سکوت را بر فراز برفها .‬
‫□‬
‫تو در بر ِ من بودی
‫همچنان خفته .‬
‫تو را بازآفريده بود روز‬
‫تو اما‬
‫هنوز نپذيرفته بودی‬
‫که روز بازآفريند‬
‫هم از آن دست که آفرينش وجود مرا نيز .‬
‫تو در روز ِ ديگری بودی .‬
‫□‬
‫در کنار من بودی‬
‫تو را چون برف به چشم ديدم‬
‫که ميان جمع خفته بودی .‬
‫زمان‬
‫بی آن که از ما ياری طلب کند‬
‫بازمی آفريند خانه ها را‬
‫خيابانها را‬
‫درختان را‬
‫و زنان خفته را .‬
‫□‬
‫زمانی که چشمانت را بازگشودی‬
‫ميان لحظه ها و آفريده هايش‬
‫ديگر بار‬
‫گام از گام برخواهيم گرفت .‬
‫و در جمع حاضران نيز‬
‫زمان را گواه خواهيم بود و هر آنچه را که به هم درآميخته است .‬
‫درهای روز را – شايد – بازگشاييم‬
‫و آنگاه‬
‫به قلمرو ناشناخته ها‬
‫راه يابيم .‬

اُکتاويو پاز‬

Octavio Paz

Octavio Paz-3

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.