web stats
Home / Literature / سروده ای از خالده فروغ : تو زنگ بودی

سروده ای از خالده فروغ : تو زنگ بودی

Khaleda Ferogh-1

تو زنگ بودی

*

تو زنگ بودی در سينه ها بزرگ شدی
و از صداقت آيينه ها بزرگ شدی
هميشه شنبه و يکشنبه و دوشنبه ولی
تو از تصادم آدينه ها بزرگ شدی
هيشه نفرت از زنده گی و کينه زخويش
تو در تقابل با کينه ها بزرگ شدی
نخوانده است ترا هيچگاه پاميری
تو با گذشتن از زينه ها بزرگ شدی؟
تو زر نبودی بر چشم ها فريب زدی
ز دست بوسی سيمينه ها بزرگ شدی
شکوه آتش هرگز نه ای فقط دودی
که با نشستِ فروزينه ها بزرگ شدی
نمانده آدم- دور از تو – ليک باش به هوش
که در زمانه بوزينه ها بزرگ شدی
اگر بزرگ شدی جای هيچ بالش نيست
که در حوالی دو بينه ها بزرگ شدی
تمام کوچک ماندی و خويشتن بر دوش
اگر چه از آن ديرينه ها بزرگ شدی

خالده فروغ

Khaleda Ferogh-2

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*