web stats
Home / Literature / سروده ای از سیدظاهر موسوی : تن خاکی

سروده ای از سیدظاهر موسوی : تن خاکی

LANGUAGEpoetry

 

تن خاکی

*

عقل مــــــا قادر به درک عام نیست
مرغ عقلت را مـــــــــجال دام نیست
خوش سفرکــــــــــن در جهان آرزو
آنـــــــچه در سرپروری اتمام نیست
بال امـــــــــــــــیال مـــــرا ببریده اند
اروزی مـــــــــن بجز یک جام نیست
زین تن خــــــاکی برون شویک سفر
روح مـــــــــا درهاله ی ابهام نیست
علت معلول بــــــــــــــــودم درجهان
این حقیقت را خـــــــــیال خام نیست
خــــــــوانده ام هستی عبس آباد شد
این به جز یک خدعه ودشنام نیست
یارباما داخـــــــــــــل یک بستراست
پس درایــــن جا حاجت پیغام نیست

 

سیدظاهر موسوی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*