web stats
Home / Literature / سروده ای از سیدظاهر موسوی : انتحار طبیعت

سروده ای از سیدظاهر موسوی : انتحار طبیعت

LANGUAGEpoetry

 

انتحار طبیعت

*
کــــوه این میهن به جـــــــــانم انتحاری میکند
کفــــــــــتر اقــــبال بختـــــــــم را فراری میکند
مــــی کشد از آسمان مــــارا به زیر خشم خود
خاک وخــــونش را بـــرویم باز جــاری میکند
جوجه ی گنچشک من زین ماجرا بی دانه شد
آمـــده در روی خـــاکم بی قـــــــراری میــکند
زخم را مرهـــــــــم نمی ماند که اندم زنده ام
بعد مرگم شهر مـــــــــن را اضطراری میکند
درکنار وسعت این این فــاجعه شب هرطرف
مـــــــادرم باناله هـــــایش داغ داری میکنید
روح انسان مسخ مـی گردد که در این ماجرا
روی اجساد عـــــــــزیزان یـاد گاری میکند

 

سیدظاهر موسوی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*