web stats
Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : مرو به خواب که خوابت ز چشم بربايد‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : مرو به خواب که خوابت ز چشم بربايد‬

 sadi

‫‫

‫‫‫‫‫‫
‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫مرو به خواب که خوابت ز چشم بربايد‬
‫گرت مشاهده خويش در خيال آيد‬
‫مجال صبر همين بود و منتهای شکيب‬
‫دگر مپای که عمر اين همه نمی پايد‬
‫چه ارمغانی از آن به که دوستان بينی‬
‫تو خود بيا که دگر هيچ در نمی بايد‬
‫اگر چه صاحب حسنند در جهان بسيار‬
‫چو آفتاب برآيد ستاره ننمايد‬
‫ز نقش روی تو مشاطه دست بازکشيد‬
‫که شرم داشت که خورشيد را بيارايد‬
‫به لطف دلبر من در جهان نبينی دوست‬
‫که دشمنی کند و دوستی بيفزايد‬
‫نه زنده را به تو ميلست و مهربانی و بس‬
‫که مرده را به نسيمت روان بياسايد‬
‫دريغ نيست مرا هر چه هست در طلبت‬ ‫
دلی چه باشد و جانی چه در حساب آيد‬
‫چرا و چون نرسد دردمند عاشق را‬
‫مگر مطاوعت دوست تا چه فرمايد‬
‫گر آه سينه سعدی رسد به حضرت دوست‬
‫چه جای دوست که دشمن بر او ببخشايد‬

‫‫‫‫‫

‫‫‫

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*