Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : فراق را دلی از سنگ سختتر بايد

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : فراق را دلی از سنگ سختتر بايد

 sadi

‫‫

‫‫‫‫‫‫
‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫فراق را دلی از سنگ سختتر بايد‬ ‫
مرا دليست که با شوق بر نمی آيد‬
‫هنوز با همه بدعهديت دعاگويم‬
‫بيا و گر همه دشنام می دهی شايد‬
‫اگر چه هر چه جهانت به دل خريدارند‬
‫منت به جان بخرم تا کسی نيفزايد‬
‫بکش چنان که توانی که بنده را نرسد‬
‫خلاف آن چه خداوندگار فرمايد‬
‫نه زنده را به تو ميلست و مهربانی و بس‬
‫که مرده را به نسيمت روان بياسايد‬
‫مپرس کشته شمشير عشق را چونی‬
‫چنان که هر که ببيند بر او ببخشايد‬
‫پدر که چون تو جگرگوشه از خدا می خواست‬
‫خبر نداشت که ديگر چه فتنه می زايد‬
‫توانگرا در رحمت به روی درويشان‬
‫مبند و گر تو ببندی خدای بگشايد‬
‫به خون سعدی اگر تشنه ای حلالت باد‬
‫تو دير زی که مرا عمر خود نمی پايد‬

‫‫‫‫‫

‫‫‫

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*