web stats
Home / Literature / سروده ای از سیدظاهر موسوی : سعدیا

سروده ای از سیدظاهر موسوی : سعدیا

LANGUAGEpoetry

 

سعدیا

*

سعدیا گل عضوی یک پیکر چه شد ؟
آنچنان اندیشه و باور چــــــــــه شد ؟
حـــال انسان گـرگ انسان گشته است!
صــــحبت انسان و پیــغــمبر چه شد ؟
مـــا زبن یک شیر مادر خورده ایم!
احترام شیر آن مـــــــــــــادر چه شد ؟
صحبت از بالا وپایین تر بـــــــــــود !
حـــــــــــرف پاک خالق اکبر چه شد؟
این چنین تبعیض آمــــــــــــد از کجا؟
قدرت تـــــــــوحید ان جــوهر چه شد؟
جـــــانیشین حق در این بــوستان دهر
دفتر و دیوان آن داور چــــــــــه شد؟
روز اول پاک بــــــــــــــودم بی گناه !
این تنت آلـــــــــــوده شد دگر چه شد؟

 

سیدظاهر موسوی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*