Home / Literature / سروده ای از انوری : هر کرا عشقت به هم بر می زند

سروده ای از انوری : هر کرا عشقت به هم بر می زند

انوری شاعر

 

هر کرا عشقت به هم بر می زند

عاقبت چون حلقه بر در می زند

طالعی داری که از دست غمت

هرکرا دستیست بر سر می زند

در هوای تو ملک پر بفکند

این چنین کت حسن بر در می زند

من کیم کز عشق تو بر سر زنم

بر سر از عشق تو سنجر می زند

عشق را در سر مکن جور و جفا

عشق با ما خود برابر می زند

رای وصلت خواستم زو هجر گفت

این حریف این نقش کمتر می زند

درد هجرانت گرم اشکی دهد

عشق صد بارم به سر بر می زند

این نه بس کز عیش تلخ من لبت

خنده ی شیرین چو شکر می زند

تیر غمزه ت را بگو آهسته تر

گر نه اندر روی کافر می زند

تو نشسته فارغ اندر گوشه ای

وین دعا گو حلقه بر در می زند

عاشقی هرگز مباد اندر جهان

عاشقی با کافری بر می زند

از تو خوبی چون سخن از انوری

هر زمانی لاف دیگر می زند

 

 

 

انوری ابیوردی

انوری ابیوردی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*