Home / Literature / سروده ای از خلیل الله خلیلی : دیده ی باز

سروده ای از خلیل الله خلیلی : دیده ی باز

khalili - 1

دیده ی باز

 

*
اینک آمد کاروان غیر ، چشمت باز دار
زشت و زیبایش ببین اینش بگیر آنش مگیر
علم وی تحصیل کن از مکر وی دوری گزین
چشم بگشا گوش بر الفاظ بیجانش مگیر
شهد وی با زهر مخلوط است تحلیلش نما
شهد شیرینش بنوش و زهر پنهانش مگیر
این کتاب عصر ما باشد معمای شگفت
هوش کن این درس دشوار است آسانش مگیر

خلیل الله خلیلی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*