web stats
Home / Literature / سروده ای از انوری : زلفت چو به دلبری در آمد

سروده ای از انوری : زلفت چو به دلبری در آمد

انوری شاعر

 

زلفت چو به دلبری در آمد

بس کس که ز جان و دل برآمد

هم رایت خوشدلی نگون شد

هم دولت بی غمی سر آمد

دل گم نشود در آنچنان زلف

کز فتنه جهان به هم بر آمد

کاندیشه به حلقه ایش در شد

کم گشت و چو حلقه بر در آمد

چشم سیه سپید کارت

در کار چنان سیه گر آمد

کز کبر به دست التفاتش

پهلوی زمانه لاغر آمد

چنان حذر من از غم تو

آوخ که غم تو بهتر آمد

در موکب ترکتاز غمزه ت

بشکست در دل و در آمد

بی درنگ رخ تو چون برد حسن

ماه آمد و در برابر آمد

هر خط که خریطه دار او داشت

در حسن همه مزور آمد

حسن تو چو شعر انوری نیز

گویی به مزاج دیگر آمد

 

انوری ابیوردی

انوری ابیوردی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*